Institute af Lärande utbildar Undersköterskor och Vårdbiträden på flera orter

Vård och Omsorgscollege Falun, Linköping, Västerås.
Var bor du? ►​►


Läs vad våra elver tycker om våra skolor ►​►

Vård- och omsorgscollege

När du går en utbildning inom Vård- och omsorgscollege får du den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren. Det är en utbildning som  formas efter hur arbetslivet faktiskt ser ut. Det gör dig attraktiv!

Du kan alltid fråga en skola eller arbetsgivare om de ingår i Vård- och omsorgscollege.
Läs mer om Vård- och omsorgscollege ►​►