Komvux  i Falun - Vårdbiträde - Undersköterska
Undervisning av blivande undersköterskor

Falun

Gruvgatan 2, våning 5

Sök på Falu kommuns hemsida.  WEB-ansökan här ►  

Vi hart ändrat vårt namn till Agila Institutet VUX  och har därför en ny hemsida ►

"Den fantastiska skolan... Jag rekommenderar!!! Jag studerade där och jag lärande mig så mycket och fick jobb snabbare"  så säger en av våra elever.

Kontaktinfo till Institute af Lärande
Telefon: 023 - 222 52  
e-post: : Falun@institute-af-larande.se  

Gruvgatan 2, våning 5
Ladda upp infoblad om utbildning till undersköterska och vårdbiträde
i Falun
Vård- och omsorg distans 2.pdf
Vårdbiträde.pdf
Vård- och omsorgskurser
Har du frågor? Ring 023 -222 52 och prata med Siavash eller kontakta oss här nedan?
Flexibla studier:

Flexibla studier innebär att du kan kombinera arbete med studier. Vl är lyhörda för dina önskemål. Du väljer själv i samråd med din lärare hur mycket lektionstimmar och handledningstimmar du ska vara med på. Det finns även möjlighet att arbeta via vår lärplattform. Du kan läsa på hel- eller deltid.

Vårdbiträde är en grundutbildning för dig som tycker om att arbeta med att hjälpa människor.I utbildningen blir du förberedd för att arbeta inom äldreomsorgen. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att komplettera med fler kurser för att kunna slutföra utbildning till undersköterska. För att bli vårdbiträde  ska du läsa 800 gymnasiepoäng. En vanlig kurs på 100 poäng tar 1 månad Några elever läser snabbare och några behöver lite mer tid. Du kan då bli färdig på 7-9 månader.
Praktik – Arbetsplatsförlagt lärande – APL,  ingår i utbildningen
En APL-period på  5veckor på heltid på arbetsplatsen ska genomföras.


Vård- och omsorgsprogrammet är en undersköterskeutbildning för dig som vill bli undersköterska där det är lätt at få arbete inom äldreomsorg, hemtjänst och som personlig assistent.
Mer info om yrket som undersköterska på YouTube
Skolan sätter betyg enligt skolverkets mål och skolan är gratis. CSN beviljar studielån.
För att bli undersköterska ska du läsa 1500 gymnasiepoäng. Där 1350 poäng är vård och omsorgskurser, Du ska även läsa Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng samt Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
En vanlig kurs på 100 poäng tar 1 månad Några elever läser snabbare och några behöver lite mer tid.
Praktik – Arbetsplatsförlagt lärande – APL,  är obligatoriskt i flera kurser.
Varje APL-period ä 4 veckor på heltid på arbetsplatsen

 Kurser Poäng
Etik och människans livsvillkor 100
Hälsopedagogik  100
Medicin 1,  150
Psykiatri 1,  100
Psykologi 1,  50
Specialpedagogik 1,  100
Vård och omsorgsarbete 1,  200
Vård och omsorgsarbete 2,  150
Programfördjupning
Friskvård och hälsa 100
Hemsjukvård 100
Kost, måltid och munhälsa 100
Medicin 2, 100
Palliativ vård 100
Samhällsbaserad psykiatri 100
Socialpedagogik 100
Specialpedagogik 2, 100
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100
Vårpedagogik och handledning 100
Äldres hälsa och livskvalitet 200

På skolverkets hemsida kan du läsa mer om kurserna