Studera till Undersköterska. Läs om vår skola.
Leta sedan upp din kommun och besök oss på våra drop-in tider så berättar  vi om skolan, utbildningen och yrket som undersköterska.
Undervisning av blivande undersköterskor

Västerås och Surahammar:
Skolor i Västerås City och  Vallby :
Läs mer och sök  ►

Sundbyberg & Upplands-Bro
Flexibel distans
Läs mer och sök ►


Hos Institute af Lärande har vi Flexibel-Distans innebär att du  läser i din egen takt  och kommer på de lektioner som passar dig. Det går därför bra att kombinera arbete med studier. 

 • Institute af Lärande har specialiserat sig på att utbilda undersköterskor.
 • Samtliga lärare har lärarexamen.
 • Du lånar alla kursböcker gratis.
 • Inga kursavgifter
 • CSN berättigat
För att bli Undersköterska ska du läsa totalt 1500 poäng varav 1350 poäng inom Vård och omsorg sedan Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng och Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng.

Praktik – Arbetsplatsförlagt lärande – APL är obligatoriskt i några kurser.
Varje APL-period är 5 veckor på heltid på arbetsplatsen.

En vanlig kurs på 100 poäng tar 4 veckor. Några elever läser snabbare och några behöver lite mer tid.
Våra skolor har öppet varje dag måndag - fredag. Se öppettider för respektive skola. I skolornai, Solna Centrum och Västerås Vallby och  är det  lärarledd undervisningen varje dag. Det finns även drop-in tider varje dag  där du kan träffa lärare och få hjälp med det du behöver.
Våra kursadmin finns på plats varje dag  och hjälper dig med att söka kurser, söka CSN och låna kurslitteratur.

Våra distansskolor är till för att underlätta distansstudier. De är öppna 1- 2 dagar i veckan. Där kan du skriva prov, låna kurslitteratur, få hjälp att söka kurser och söka CSN.

Du är alltid välkommen till alla våra skolor. Studerar du på distans är du välkommen att vara med på föreläsningar i den skola som passar dig bäst.

Samtliga våra lärare är behöriga med lång yrkeserfarenhet från vård- och omsorg.
Vilken kommun bor du i?
"Den fantastiska skolan... Jag rekommenderar!!! Jag studerade där och jag lärande mig så mycket och fick jobb snabbare"  så säger en av våra elever. 
Läs vad våra elever tycker om oss  ►  

Undersköterskebrosch som alla får när de är klara med sin utbildning

KomVux utbildningar

 • Undersköterska
 • Äldreomsorg
 • Hemtjänst
 • Personlig assistent

Individuellt anpassade studier

Modern pedagogik

 • Induviduella spår ger flexibilitet
 • Använder modern lärplattform
 • Ser kunskap som en process
 • Bejakar olika lärstilar
 • Vailderar – Förkortar studietiden

Ställ gärna en fråga

Vi svarar normalt inom 24 timmar.
Vård & Omsorgskurser
Gemensamma Kurser Poäng

Etik och människans livsvillkor 100
Hälsopedagogik 100
Medicin 1, 150
Psykiatri 1, 100
Psykologi 1, 50
Specialpedagogik 1, 100
Vård och omsorgsarbete 1,  200
Vård och omsorgsarbete 2, 150 

Programfördjupning
Kursutbudet beror på kommun
Friskvård och hälsa 100
Kost, måltid och munhälsa 100
Medicin 2, 100
Palliativ vård, 100
Samhällsbaserad psykiatri 100
Socialpedagogik 100
Specialpedagogik 2, 100
Vård och omsorg vid
demenssjukdom 100
Vårdpedagogik och handledning 100
Äldres hälsa och livskvalitet 200

skolverkets hemsida kan du läsa mer om kurserna

Undersköterskeutbildning