Undersköterska i Linköping - Komvux
Vård- och omsorgsprogrammet

Vi ändrar vårt namn till Agila Institutet VUX  och har därför  
ny hemsida ►  www.agilainstitutet.se


Äldreomsorgslyftet

Arbetar du inom äldreomsorgen? Då kanske utbildning till undersköterska eller vårdbiträde genom äldreomsorgslyftet är är någonting för dig. Läs mer om äldreomsorgslyftet här ►

Kontaktinfo till
Institute af Lärande
Telefon: 013 - 10 14 45  
e-post: : linkoping@institute-af-larande.se 
Skäggetorp Centrum 1A, vån 3
Fråga oss
Flexibel Distans - kombinera arbete med studier:

Flexibla studier innebär att du kan kombinera arbete med studier. Vl är lyhörda för dina önskemål.  handledningstimmar du ska vara med på. Det finns även möjlighet att arbeta via vår lärplattform. Du kan läsa på hel- eller deltid.
Vård- och omsorgsprogrammet är en undersköterskeutbildning för dig som vill bli undersköterska där det är lätt at få arbete inom äldreomsorg, hemtjänst och som personlig assistent.
Mer info om yrket som undersköterska på YouTube
Skolan sätter betyg enligt skolverkets mål och skolan är gratis. CSN beviljar studielån.
För att bli undersköterska ska du läsa 1500 gymnasiepoäng. Där 1350 poäng är vård och omsorgskurser, Du ska även läsa Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng samt Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
En vanlig kurs på 100 poäng tar 1 månad Några elever läser snabbare och några behöver lite mer tid.
Praktik – Arbetsplatsförlagt lärande – APL,  är obligatoriskt i flera kurser.
Varje APL-period ä 5veckor på heltid på arbetsplatsen

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens.

Gemensamma Kurser, Poäng
Etik och människans livsvillkor 100
Hälsopedagogik  100
Medicin 1,  150
Psykiatri 1,  100
Psykologi 1,  50
Specialpedagogik 1,  100
Vård och omsorgsarbete 1,  200
Vård och omsorgsarbete 2,   150
Samhällskunskap 1a1,    50
Svenska  1 eller
Svenska som andra språk 1 - 100

Programfördjupning
Friskvård och hälsa 100
Kost, måltid och munhälsa 100
Palliativ vård 100
Socialpedagogik 100
Specialpedagogik 2, 100
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Vårpedagogik och handledning 100
Äldres hälsa och livskvalitet  200


På skolverkets hemsida kan du läsa mer om kurserna