Undersköterska i Linköping - Komvux
Vård- och omsorgsprogrammet

Besök oss  Drop-in
Vi visar skolan och berättar om utbildningen och yrket som undersköterska
Varje Torsdag    kl  10:30-12:00 
Skäggetorp Centrum 1A , våning 3.
Börja i DECEMBER - Sök NU. Sök på Linköping kommuns hemsida
WEB-ansökan här ►

  • Institute af Lärande har specialiserat sig på att utbilda undersköterskor.
  • Du  läser i din egen takt . Du kan därför kombinera arbete med studier
  • Drop-in tider om du vill träffa lärare för att få hjälp.
  • Samtliga lärare har lärarexamen.
  • Du lånar alla kursböcker gratis. Riktiga böcker.

Har du frågor eller vill du boka en tid för att besöka oss?
Ring 013 - 10 14 45     och prata med Angelica.
e-post: linkoping@institute-af-larande.se  

Skolan är en Komvux utbildning på uppdrag av Linköpings kommun
Förkunskapskrav:  Svenska på grundskolenivå eller svenska som andra språk - SvA

Helt gratis – Inga kursavgifter. CSN beviljar studiemedel.
Du lånar kurslitteratur gratis under hela studietiden hos Institute af Lärande

Äldreomsorgslyftet

Arbetar du inom äldreomsorgen? Då kanske utbildning till undersköterska eller vårdbiträde genom äldreomsorgslyftet är är någonting för dig. Läs mer om äldreomsorgslyftet här ►

Kontaktinfo till
Institute af Lärande
Telefon: 013 - 10 14 45  
e-post: : linkoping@institute-af-larande.se 
Skäggetorp Centrum 1A, vån 3
Fråga oss
Flexibel Distans - kombinera arbete med studier:

Flexibla studier innebär att du kan kombinera arbete med studier. Vl är lyhörda för dina önskemål.  handledningstimmar du ska vara med på. Det finns även möjlighet att arbeta via vår lärplattform. Du kan läsa på hel- eller deltid.
Vård- och omsorgsprogrammet är en undersköterskeutbildning för dig som vill bli undersköterska där det är lätt at få arbete inom äldreomsorg, hemtjänst och som personlig assistent.
Mer info om yrket som undersköterska på YouTube
Skolan sätter betyg enligt skolverkets mål och skolan är gratis. CSN beviljar studielån.
För att bli undersköterska ska du läsa 1500 gymnasiepoäng. Där 1350 poäng är vård och omsorgskurser, Du ska även läsa Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng samt Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
En vanlig kurs på 100 poäng tar 1 månad Några elever läser snabbare och några behöver lite mer tid.
Praktik – Arbetsplatsförlagt lärande – APL,  är obligatoriskt i flera kurser.
Varje APL-period ä 5veckor på heltid på arbetsplatsen

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens.

Gemensamma Kurser, Poäng
Etik och människans livsvillkor 100
Hälsopedagogik  100
Medicin 1,  150
Psykiatri 1,  100
Psykologi 1,  50
Specialpedagogik 1,  100
Vård och omsorgsarbete 1,  200
Vård och omsorgsarbete 2,   150
Samhällskunskap 1a1,    50
Svenska  1 eller
Svenska som andra språk 1 - 100

Programfördjupning
Friskvård och hälsa 100
Kost, måltid och munhälsa 100
Palliativ vård 100
Socialpedagogik 100
Specialpedagogik 2, 100
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Vårpedagogik och handledning 100
Äldres hälsa och livskvalitet  200


På skolverkets hemsida kan du läsa mer om kurserna