Undersköterska  Sundbyberg & Upplands-Bro
Vård- och omsorgsprogrammet

Vi har ändrat vårt namn till Agila Institutet VUX  och har därför en ny hemsida ►

"Tack för allt under min studietid hos er, ni är verkligen snabba och effektiva."  så säger Susanne, en av våra elever.

Kontaktinfo till Institute af Lärande i Solna
Adress: Bibliotekstorget 8 i Solna Centrum
Telefon: :08 - 410 58 330
e-post: : solna@institute-af-larande.se
Har du frågor? Du kan även boka en tid för att besöka oss. Ring 08-410 58 330 och prata med Angelica  eller kontakta oss här nedan?
Undersköterskor med diplom och USK brosch i Solna
  • Institute af Lärande har specialiserat sig på att utbilda undersköterskor.
  • Flexibel-Distans innebär att du  läser i din egen takt  och kommer på handledning när du har behov. Det går därför bra att kombinera arbete med studier.
  • Samtliga lärare har lärarexamen.
  • Du slipper köpa böcker. Du lånar riktiga kursböcker gratis.
  • Inga kursavgifter
  • CSN berättigat
För att bli Undersköterska ska du läsa totalt 1500 poäng varav 1350 poäng inom Vård och omsorg sedan Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng och Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng.

Praktik – Arbetsplatsförlagt lärande – APL är obligatoriskt i några kurser.
Varje APL-period är 5 veckor på heltid på arbetsplatsen.

En vanlig kurs på 100 poäng tar 4 veckor. Några elever läser snabbare och några behöver lite mer tid.

Förkunskapskrav: Svenska på grundskolenivå eller svenska som andra språk ​​​​​
Du lånar  gratis kurslitteratur under hela studietiden hos Institute af Lärande.


Har du frågor?
 Du kan även boka en personlig tid för att besöka oss.
Ring 08-410 58 330 och prata med Joanna elle Monika.
e-post:  solna@institute-af-larande.se 

Undersköterskeutbildning Flexibel Distans

Vård- och omsorgsprogrammet ger en undersköterskeutbildning för dig som vill arbeta inom vården som undersköterska eller  personlig assistent.
 Mer info om yrket på YouTube
Skolan sätter betyg enligt skolverkets mål och skolan är gratis. CSN beviljar studiemedel.
För heltidsstudier bruka man räkna med att man läser 100 poäng per månad.  Det innebär att du kan kan börja arbeta som undersköterska efter 12-15 månader. 

Tillsammans med din lärare gör du en individuell studieplan där du är med och bestämmer din studietakt. Det är möjligt att läsa både långsammare och snabbare. 

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens.
Vill är lyhörda för dina önskemål och du väljer studieform. Heltid eller deltid.  
Prövning
Hos oss kan du göra prövning inom samtliga kurser som vi undervisar i.
Prövningstillfällen : 5 mars  och 4 juni 2019
För elev som har ett icke godkänt betyg från komvux är prövningen kostnadsfri. För övriga kostar prövningen 500 kr per betyg. Maila oss om du vil göra eller veta mer om prövning. Då får du info om skolverkets betygskriterier, lästips och info om hur du betalar och anmäler dig till prövning. Mail till Institute af Lärande i Solna


Gemensamma Kurser ,Poäng

Etik och människans livsvillkor, 100
Hälsopedagogik  100
Medicin 1,  150
Psykiatri 1,  100
Psykologi 1,  50
Specialpedagogik 1,  100
Vård och omsorgsarbete 1,  200
Vård och omsorgsarbete 2,  150


Programfördjupning
Friskvård och hälsa 100
Hemsjukvård 100
Kost, måltid och munhälsa 100
Medicin 2, 100
Palliativ vård 100
Samhällsbaserad psykiatri 100
Socialpedagogik 100
Specialpedagogik 2, 100
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Vårpedagogik och handledning 100
Äldres hälsa och livskvalitet 200
På skolverkets hemsida kan du läsa mer om kurserna