Populära fortbildningskurser för undersköterskor

Just nu gör vi enbart anpassade uppdragsutbildningar enligt önskemål.
De tre mest efterfrågade uppdragsutbildningarna för ökad komptens
Lex Sarah och Lex Maria

- Ansvar i vårdarbete för högre kvalitet.

Autism

- Bemötande vi problemskapande beteende, t.ex  lågaffektivt bemötande.
- LSS 

Psykossjukdomar

- Att tänka på vid vård av personer med olika typer av psykossjukdomar

Anmäl dig till våra kurser här nedan eller ring 08-410 58 320 och prata med Peter.