Vill du arbeta hos oss?

Vi söker duktiga vårdlärare och administratörer. Läs mer om våra tjänster i Solna, Nacka/Värmdö och Västerås och på de nya orter vi kommer öppna under 2019.

Klicka HÄR► för mer information!

Våra kännetecken är 
Tillgänglighet 
Nyfikenhet 
Samverkan

"Den fantastika skolan... Jag rekommenderar!!! Jag studerade där och jag lärande mig så mycket och fick jobb snabbare"  så säger en av våra elever.
Läs mer om vad våra elever säger om oss ►​

Hitta en bra skola -

Institute af Lärande
En idéburen organisation

Institute af Lärande är en idéburen organisation som är inte ingår i någon stor skolkoncern.  Grundarna  Peter Sedell och Masoud Zadeh leder och utvecklar verksamheten tillsammans med sina medarbetare för att ge en utbildning av högsta kvalitet.
Den bärande idén är vi vill ge alla kursdeltagare möjlighet att studera utifrån sina förutsättningar.  Det innebär att man läser olika delar olika fort och inte i samma takt som alla andra. För att få en bra och nära kontakt med våra elever har valt att arbeta i det lilla skolformatet.
Vi har en specialpedagogisk grundsyn med målsättningen att samtliga elever ska få godkänt betyg och att inga elever ska avbryta sina studier för att de inte får den hjälp de behöver.
Vi är lyhörda för kursdeltagarnas önskemål och förutsättningar och har en modern pedagogisk modell som utgår från  att vi formar en individuell studieplan med tydliga målbilder och avstämningspunkter. Vi utbildar i det vi brinner för och ingenting annat.  Därför bedriver vi enbart vuxenutbildning inom vård och omsorg.
Vi vet att goda utbildningsresultat uppnås med duktiga och välutbildade lärare och att alla kursdeltagare har bra kurslitteratur som de har fri tillgång till under hela studietiden.
Flexibla och individuella studier kräver stöd av en modern pedagogisk lärplattform som tydliggör och visualiserar kunskapsutveckling samt bidrar till lärandet genom reflektion, självskattning och formativ bedömning
Vi har en gedigen kunskap om hur man lär sig på olika sätt och vi lär oss själva hela tiden mer. Vi är en lärande organisation i dess rätta mening. För oss räcker det inte med att vara bra på lärandet. Gedigen kunskap om arbetslivet och vilka yrkeskunskaper som efterfrågas är nödvändigt. Det får man när man har ett stort nätverk och bra samverkan med arbetslivet.

Skolan utför undersköterskeutbildningen som en KomVux-utbildning. Du får betyg enligt skolverkets kursplaner.

Inga kursavgifter. CSN beviljar studiemedel.
Flexibel-Distans innebär att du  läser i din egen takt  och kommer på de lektioner som passar dig. Det går därför bra att kombinera arbete med studier.
All undervisning med behöriga  vårdlärare.
Modern pedagogik av hög kvalitet
Institute af Lärandes undersköterskeutbildning är  baserad på modern pedagogik som gör att Institute af Lärande får bästa betyg då 95% av eleverna hos sägar att  "Deras lärare förklarar så att de förstår". Läs mer om skolans höga kvalitet ►
Modern pedagogik som kännetecknas av

 • Individuella spår som ger hög flexibilitet
  Varje kursdeltagare läser i sin egen takt.
  Inga lov – Du bestämmer själv när du vill vara ledig
 • Använder modern lärplattform för att göra hemuppgifter och ha dialog med lärarna när du inte har lektion.
 • Vi ser kunskap som en process där reflektion och självskattning är viktiga delar
 • Vi bejakar olika lärstilar och har därför olika typer av lektionspass
  Handledning i små grupper
  Praktiska övningar
  Projektarbeten
  Föreläsningar
  Studiebesök
  Temadagar
  Rollspel
 • Vaildering– Förkortar studietiden
  Har du redan kunskap och erfarenhet sedan tidigare så kan du validera. Det innebär att du får ett individanpassat utbildningsinnehåll där vi utgår från dina tidigare kunskaper och erfarenheter och du kompletterar med de delar du saknar
Masoud Zadeh är Institute af Lärandes utbildningschef. Masoud har en vårdlärarexamen och är även sjuksköterska med en magisterexamen.Masoud har tidigare varit VD för bemanningsföretag för vård och omsorg.

Masoud är Vice Ordförande i Gymnasie- och arbetslivsnämnden i Upplands Bro.
Masoud Zadeh
Peter Sedell

Peter Sedell är Institute af Lärandes verksamhetschef.
Peter har arbetat inom de flesta utbildningsområden. Rektor på grundskola, Rektor på gymnasieskola med vård och omsorgsutbildningar samt studierektor på lärarhögskolan. Kommunala vuxenutbildningar, Arbetsmarknadsutbildningar med språkstöd och Yrkes-högskoleutbildningar.